phone
08-9467840
map-o

מנוחה ונחלה 33 רחובות

המרכז להשתלות שיניים שיקום הפה ואסתטיקה דנטלית

phone
08-9467840
map-o

מנוחה ונחלה 33

רחובות

המרכז להשתלות שיניים שיקום הפה ואסתטיקה דנטלית

המרכז להשתלות שיניים שיקום הפה ואסתטיקה דנטלית

ד"ר דוד עטיה רופא שיניים ברחובות - טיפולי שורש, השתלות שיניים ממוחשבות, שתלים, שיקום הפה ועוד

המרכז להשתלות שיניים שיקום הפה ואסתטיקה דנטלית

phone
08-9467840
map-o

מנוחה ונחלה 33 רחובות

ד"ר דוד עטיה רופא שיניים ברחובות - טיפולי שורש, השתלות שיניים ממוחשבות, שתלים, שיקום הפה ועוד

המרכז להשתלות שיניים שיקום הפה ואסתטיקה דנטלית

phone
08-9467840
map-o

מנוחה ונחלה 33

רחובות

המרכז להשתלות שיניים שיקום הפה ואסתטיקה דנטלית

המרכז להשתלות שיניים שיקום הפה ואסתטיקה דנטלית

המרכז להשתלות שיניים שיקום הפה ואסתטיקה דנטלית

טיפולי שורש

ד"ר דוד עטיה רופא שיניים ברחובות - טיפולי שורש, השתלות שיניים ממוחשבות, שתלים, שיקום הפה ועוד

מהו טיפול שורש?


טיפול שורש הינו טיפול שגרתי ונפוץ ברפואת השיניים. טיפול השורש מבצעים כאשר העששת חודרת מעבר לשכבה החיצונית של השן (הנקראת אמייל) וגורמת לפגיעה במוך השן, המהווה את חלקו הפנימי של השן. טיפול שורש כולל סילוק הרקמה הרכה המורכבת מכלי דם ועצבים. תפקיד מוך השן הוא להזין את השן באמצעות כלי הדם ולהעביר גירויים מהשן למוח, ע"י עצב השן. כאשר נפגע עצב השן, או מוך השן, ברוב המקרים לא ניתן לרפות אותו. הרקמה מזדהמת ע"י החיידקים ועוברת תהליך של דלקת הכולל הרס של תאי הרקמה, ובשלב מתקדם לנמק של הרקמה, והשן מאבדת את חיותה. אם לא נטפל בזמן עלול המצב להחמיר ולגרום לנפיחות וזיהום חריף, שמלווה בכאב ובמורסה סביב שורשי השן.


השלבים לביצוע טיפול שורש:


לאחר האבחנה והצילום נבצע הרדמה מקומית סביב השן שתעבור טיפול שורש, שבמהלכו נסלק את העצב המזוהם מאזור לשכת המוך, ונחטא היטב עם חומרי שטיפה את התעלות והשורשים של השן.
בשלב הבא נבצע איטום של תעלות השורש עם חומר מיוחד ונסגור עם סתימה זמנית ומעקב. כעבור שבוע, יש לבצע מבנה המהווה מעין יסוד לשן המוחלשת ללא העצב שהוסר. עם סיום הטיפול יש לבצע כתר, שמטרתו לשמור על השן שעברה טיפול שורש.


טיפולי שורש

ד"ר דוד עטיה רופא שיניים ברחובות - טיפולי שורש, השתלות שיניים ממוחשבות, שתלים, שיקום הפה ועוד

מהו טיפול שורש?


טיפול שורש הינו טיפול שגרתי ונפוץ ברפואת השיניים. טיפול השורש מבצעים כאשר העששת חודרת מעבר לשכבה החיצונית של השן (הנקראת אמייל) וגורמת לפגיעה במוך השן, המהווה את חלקו הפנימי של השן. טיפול שורש כולל סילוק הרקמה הרכה המורכבת מכלי דם ועצבים. תפקיד מוך השן הוא להזין את השן באמצעות כלי הדם ולהעביר גירויים מהשן למוח, ע"י עצב השן. כאשר נפגע עצב השן, או מוך השן, ברוב המקרים לא ניתן לרפות אותו.

הרקמה מזדהמת ע"י החיידקים ועוברת תהליך של דלקת הכולל הרס של תאי הרקמה, ובשלב מתקדם לנמק של הרקמה, והשן מאבדת את חיותה. אם לא נטפל בזמן עלול המצב להחמיר ולגרום לנפיחות וזיהום חריף, שמלווה בכאב ובמורסה סביב שורשי השן.


השלבים לביצוע טיפול שורש:


לאחר האבחנה והצילום נבצע הרדמה מקומית סביב השן שתעבור טיפול שורש, שבמהלכו נסלק את העצב המזוהם מאזור לשכת המוך, ונחטא היטב עם חומרי שטיפה את התעלות והשורשים של השן. בשלב הבא נבצע איטום של תעלות השורש עם חומר מיוחד ונסגור עם סתימה זמנית ומעקב. כעבור שבוע, יש לבצע מבנה המהווה מעין יסוד לשן המוחלשת ללא העצב שהוסר. עם סיום הטיפול יש לבצע כתר, שמטרתו לשמור על השן שעברה טיפול שורש.

טיפולי שורש

ד"ר דוד עטיה רופא שיניים ברחובות - טיפולי שורש, השתלות שיניים ממוחשבות, שתלים, שיקום הפה ועוד

מהו טיפול שורש?


טיפול שורש הינו טיפול שגרתי ונפוץ ברפואת השיניים. טיפול השורש מבצעים כאשר העששת חודרת מעבר לשכבה החיצונית של השן (הנקראת אמייל) וגורמת לפגיעה במוך השן, המהווה את חלקו הפנימי של השן. טיפול שורש כולל סילוק הרקמה הרכה המורכבת מכלי דם ועצבים. תפקיד מוך השן הוא להזין את השן באמצעות כלי הדם ולהעביר גירויים מהשן למוח, ע"י עצב השן. כאשר נפגע עצב השן, או מוך השן, ברוב המקרים לא ניתן לרפות אותו. הרקמה מזדהמת ע"י החיידקים ועוברת תהליך של דלקת הכולל הרס של תאי הרקמה, ובשלב מתקדם לנמק של הרקמה, והשן מאבדת את חיותה.
אם לא נטפל בזמן עלול המצב להחמיר ולגרום לנפיחות וזיהום חריף, שמלווה בכאב ובמורסה סביב שורשי השן.


השלבים לביצוע טיפול שורש:


לאחר האבחנה והצילום נבצע הרדמה מקומית סביב השן שתעבור טיפול שורש, שבמהלכו נסלק את העצב המזוהם מאזור לשכת המוך, ונחטא היטב עם חומרי שטיפה את התעלות והשורשים של השן.
בשלב הבא נבצע איטום של תעלות השורש עם חומר מיוחד ונסגור עם סתימה זמנית ומעקב. כעבור שבוע, יש לבצע מבנה המהווה מעין יסוד לשן המוחלשת ללא העצב שהוסר. עם סיום הטיפול יש לבצע כתר, שמטרתו לשמור על השן שעברה טיפול שורש.

או התקשרו:

​072-3922144

ד"ר דוד עטיה - רופא שיניים ברחובות 2018         כל הזכויות שמורות

התקשר עכשיו