phone
08-9467840
map-o

מנוחה ונחלה 33 רחובות

המרכז להשתלות שיניים שיקום הפה ואסתטיקה דנטלית

map-o

מנוחה ונחלה 33

רחובות

ד"ר דוד עטיה רופא שיניים ברחובות - סתימות שיניים, השתלות שיניים ממוחשבות, שתלים, שיקום הפה ועוד

המרכז להשתלות שיניים שיקום הפה ואסתטיקה דנטלית

המרכז להשתלות שיניים שיקום הפה ואסתטיקה דנטלית

ד"ר דוד עטיה רופא שיניים ברחובות - סתימות שיניים, השתלות שיניים ממוחשבות, שתלים, שיקום הפה ועוד

המרכז להשתלות שיניים שיקום הפה ואסתטיקה דנטלית

phone
08-9467840
map-o

מנוחה ונחלה 33 רחובות

ד"ר דוד עטיה רופא שיניים ברחובות - סתימות שיניים, השתלות שיניים ממוחשבות, שתלים, שיקום הפה ועוד

המרכז להשתלות שיניים שיקום הפה ואסתטיקה דנטלית

phone
08-9467840
map-o

מנוחה ונחלה 33

רחובות

המרכז להשתלות שיניים שיקום הפה ואסתטיקה דנטלית

המרכז להשתלות שיניים שיקום הפה ואסתטיקה דנטלית

המרכז להשתלות שיניים שיקום הפה ואסתטיקה דנטלית

סתימות שיניים

ד"ר דוד עטיה רופא שיניים ברחובות - סתימות שיניים, השתלות שיניים ממוחשבות, שתלים, שיקום הפה ועוד

סתימות לבנות

(שחזורים מרוכבים)


ניתן לסווג את השחזורים לשתיים: שחזורים ישירים ושחזורים עקיפים.
את השחזורים הישירים(סתימה) נבצע במרפאה באופן ישיר, על ידי חומר קומפוזיטי. התהליך יתבצע ע"י כך שנכין את השן ונסלק את העששת, נכין את חלל השחזור כראוי, בשלב הבא נבצע צריבה של האזור אותו אנו משחזרים, נמרח חומר קישור, אשר יקשר בין חומר הסתימה לבין השן. נמלא את השן בחומר השחזור הקומפוזיטי בצבע השן, בסיום השחזור נבצע בדיקה של התאמת הגובה והסגר ולאחר מכן נבצע ליטוש אזור השחזור.

בשיטה העקיפה לשחזור שיניים, החומר הנבחר לביצוע השחזור יהיה מילואה מחרסינה, המהווה פתרון מדויק מושלם ואסתטי לשחזור השן הפגומה, התהליך דומה לתהליך הישיר, מלבד זאת שאת השחזור שולחים לביצוע במעבדה שמייצרת עבורנו בחריטה את המילואה
עפ"י המידות ששלחנו.סתימות שיניים

ד"ר דוד עטיה רופא שיניים ברחובות - סתימות שיניים, השתלות שיניים ממוחשבות, שתלים, שיקום הפה ועוד

סתימות לבנות

(שחזורים מרוכבים)


ניתן לסווג את השחזורים לשתיים: שחזורים ישירים ושחזורים עקיפים.
את השחזורים הישירים(סתימה) נבצע במרפאה באופן ישיר, על ידי חומר קומפוזיטי. התהליך יתבצע ע"י כך שנכין את השן ונסלק את העששת, נכין את חלל השחזור כראוי, בשלב הבא נבצע צריבה של האזור אותו אנו משחזרים, נמרח חומר קישור, אשר יקשר בין חומר הסתימה לבין השן. נמלא את השן בחומר השחזור הקומפוזיטי בצבע השן, בסיום השחזור נבצע בדיקה של התאמת הגובה והסגר ולאחר מכן נבצע ליטוש אזור השחזור.

בשיטה העקיפה לשחזור שיניים, החומר הנבחר לביצוע השחזור יהיה מילואה מחרסינה, המהווה פתרון מדויק מושלם ואסתטי לשחזור השן הפגומה, התהליך דומה לתהליך הישיר, מלבד זאת שאת השחזור שולחים לביצוע במעבדה שמייצרת עבורנו בחריטה את המילואה
עפ"י המידות ששלחנו.

או התקשרו:

​072-3922144

ד"ר דוד עטיה - רופא שיניים ברחובות 2018         כל הזכויות שמורות

התקשר עכשיו