phone
08-9467840
map-o

מנוחה ונחלה 33 רחובות

המרכז להשתלות שיניים שיקום הפה ואסתטיקה דנטלית

map-o

מנוחה ונחלה 33

רחובות

ד"ר דוד עטיה רופא שיניים ברחובות - עקירת שיניים, השתלות שיניים ממוחשבות, שתלים, שיקום הפה ועוד

המרכז להשתלות שיניים שיקום הפה ואסתטיקה דנטלית

המרכז להשתלות שיניים שיקום הפה ואסתטיקה דנטלית

המרכז להשתלות שיניים שיקום הפה ואסתטיקה דנטלית

phone
08-9467840
map-o

מנוחה ונחלה 33 רחובות

המרכז להשתלות שיניים שיקום הפה ואסתטיקה דנטלית

phone
08-9467840
map-o

מנוחה ונחלה 33

רחובות

המרכז להשתלות שיניים שיקום הפה ואסתטיקה דנטלית

המרכז להשתלות שיניים שיקום הפה ואסתטיקה דנטלית

ד"ר דוד עטיה רופא שיניים ברחובות - עקירת שיניים, השתלות שיניים ממוחשבות, שתלים, שיקום הפה ועוד

המרכז להשתלות שיניים שיקום הפה ואסתטיקה דנטלית

phone
08-9467840
map-o

מנוחה ונחלה 33 רחובות

ד"ר דוד עטיה רופא שיניים ברחובות - עקירת שיניים, השתלות שיניים ממוחשבות, שתלים, שיקום הפה ועוד

המרכז להשתלות שיניים שיקום הפה ואסתטיקה דנטלית

phone
08-9467840
map-o

מנוחה ונחלה 33

רחובות

המרכז להשתלות שיניים שיקום הפה ואסתטיקה דנטלית

המרכז להשתלות שיניים שיקום הפה ואסתטיקה דנטלית

המרכז להשתלות שיניים שיקום הפה ואסתטיקה דנטלית

עקירת שיניים

ד"ר דוד עטיה רופא שיניים ברחובות - עקירת שיניים, השתלות שיניים ממוחשבות, שתלים, שיקום הפה ועוד


עקירת שיני בינה


עקירת שן בינה היא פעולה המלווה בדרך כלל עם חששות לא קטנים. המלווה בנפיחות וקושי באכילה וכו'. צריך להבין כי עקירת שן בינה הרבה פחות כואבת מי מה שאנחנו מדמיינים, ולא כל אחד חייב לעבור עקירות שן בינה. עקירת שן בינה מתבצעת במקרים מסוימים בהם יש קושי בתפקוד, דלקות או שיניים כלואות שמפריעות לשיניים הסמוכות. במקרים אלו יש לבצע צילום פנורמי, שמדגיש את מיקום שיני הבינה, ולהגיע לרופא המטפל בהקדם.

עקירת שיניים

ד"ר דוד עטיה רופא שיניים ברחובות - עקירת שיניים, השתלות שיניים ממוחשבות, שתלים, שיקום הפה ועוד


עקירת שיני בינה


עקירת שן בינה היא פעולה המלווה בדרך כלל עם חששות לא קטנים. המלווה בנפיחות וקושי באכילה וכו'. צריך להבין כי עקירת שן בינה הרבה פחות כואבת מי מה שאנחנו מדמיינים, ולא כל אחד חייב לעבור עקירות שן בינה. עקירת שן בינה מתבצעת במקרים מסוימים בהם יש קושי בתפקוד, דלקות או שיניים כלואות שמפריעות לשיניים הסמוכות. במקרים אלו יש לבצע צילום פנורמי, שמדגיש את מיקום שיני הבינה, ולהגיע לרופא המטפל בהקדם.

ד"ר דוד עטיה - רופא שיניים ברחובות 2018         כל הזכויות שמורות

התקשר עכשיו